Adwokat Bartosz Karol Rumiński

Kancelaria adwokata Bartosza Karola Rumińskiego gwarantuje swoim Klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa.

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego mieści się w Świdniku k. Lublina przy ulicy Niepodległości 18/37.

Obsługa prawna

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo karne

Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania przed organami ścigania…

Prawo cywilne

Priorytetem w postępowaniu cywilnym jest ochrona interesów Klienta zarówno w procesie, jak i postępowaniu nieprocesowym…

Prawo pracy

Usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami.

Prawo rodzinne

Reprezentacja i doradztwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz reprezentację na etapie postępowania…

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej szerokiemu spektrum przedsiębiorców.

Prawo administracyjne

Prowadzenia spraw i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi…

Jak dotrzeć?

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego znajduje się w centrum Świdnika, w okolicy Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Niepodległości 18/37 (w kamienicy w której przez dziesiątki lat znajdowała się Komenda Policji). Wejście do Kancelarii, znajduje się za pierwszą bramą (licząc od Placu Konstytucji 3 – ego Maja).

Do Kancelarii Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego można dojechać:

Autobusem z:

 • Przystanku 8371 – Gen. Okulickiego II 01 – 350 metrów
  Linie: 55, 88, busy: Kalinówka, Zadębie
 • Przystanku 8351 – Kosynierów 01 – 700 metrów
  Linia: 5, 55, 80, 88, busy: Kalinówka, Zadębie

Pociągiem z:
Dworca Kolejowego Świdnik Miasto – 1,1 km
Stacji Kolejowej Świdnik Wschód – 1 km,

 

Z Portu Lotniczego Lublin w Świdniku – 4,3 km,

Rowerem:
Wkrótce do Kancelarii będzie można dojechać rowerem w ramach Lubelskiego Systemu Roweru Miejskiego. Najbliższe Kancelarii stacje mają znajdować się:

 • przy ul. Niepodległości 34 – 450 metrów,
 • na rogu ulic Niepodległości i Kosynierów – 550 metrów,
 • obok Galerii Venus u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Racławickej – 600 metrów

Parkingi w okolicach Kancelarii wolne są od opłat.

Adwokat Bartosz Karol Rumiński

jest absolwentem trzech stacjonarnych kierunków studiów na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie: prawa, dziennikarstw a i komunikacji społecznej, a także politologii.

Studia prawnicze ukończył w 2007 roku pracą magisterską napisaną w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Gdulewicz,  Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Aplikację adwokacką odbywał pod kierunkiem prawdziwej tuzy lubelskiej adwokatury – adwokat Barbary Stefaniuk, oraz jednego z najbardziej szanowanych pomorskich adwokatów – mecenasa Wojciecha Kaczmarka.

Przed związaniem swojego życia zawodowego z Adwokaturą przez pięć lat pracował jako dziennikarz w dwóch rozgłośniach radiowych, a także jako publicysta w najbardziej poczytnym tygodniku opinii w Polsce. Tym samym w kręgach jego zainteresowań znajdują się aspekty dotyczące wolności wypowiedzi, prawa prasowego, a także dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem czci i godności człowieka.

Na całokształt usług oferowanych przez adw. Bartosza Karola Rumińskiego składa się:

 

 • reprezentowanie interesów strony przed sądami powszechnymi i wojskowymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniu przed jednostkami samorządu terytorialnego, organami postępowania dyscyplinarnego lub innym ciałem orzekającym tak w sprawach indywidualnych, jak i dotyczących interesów zbiorowych,
 • obrona, doradztwo i reprezentacja stron w spawach karnych,
 • doradztwo i reprezentacja stron w sprawach cywilnych oraz sporach między przedsiębiorcami,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
 • doradztwo i reprezentacja w przypadku sporów pracowniczych,
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, zarządzanie ryzykiem prawnym dla konkretnych podmiotów, przygotowywanie projektów dokumentów: statutów, umów, wniosków, porozumień i innych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • doradztwo prawne dla organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, jak m.in. pełnomocnictwa, umowy, opinie prawne, wezwania do zapłaty,
 • pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa prasowego, reprezentacja w postępowaniach dotyczących granic wolności wypowiedzi, a także obrona i oskarżenie w sprawach o przestępstwa przeciwko czci i godności oraz o naruszenie dóbr osobistych.

Skorzystaj z porady online

skontaktuj się klikając przycisk poniżej

Mecenas  Bartosz Karol Rumiński wraz z zespołem doświadczonych prawników prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w  zakresie działania Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Obszar działania Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego obejmuje całe województwo lubelskie, w tym miasta takie jak: Lublin, Świdnik, Piaski, Milejów, Mełgiew, Łęczna, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Lubartów, Kraśnik, Puławy, Bełżyce, Opole Lubelskie, Bychawa, Włodawa, Krasnystaw, Biłgoraj, Rejowiec Fabryczny, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski, Ryki, Dęblin, Łuków, Kock, Parczew, Radzyń Podlaski, Międzyrzecz Podlaski, Nałęczów, Annopol, Kazimierz Dolny i inne. Adwokat Bartosz Karol Rumiński udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, a także reprezentuje i broni interesów klientów w sprawach z zakresu prawa karnego (obrona oskarżonych, obwinionych i skazanych w tym reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu postępowania dotyczącego odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, także związanych z wykonywaniem uprawnień oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, czy  warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy i odroczenia w odbywaniu kary), prawa cywilnego (w tym o odszkodowania, stwierdzenie nabycia spadku, zachowku naruszenia posiadania, eksmisji, zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, egzekucyjnych: skarg na czynności komornika, powództw przeciwegzekucyjnych), prawa rodzinnego (majątkowych umów małżeńskich, rozwód, podział majątku, separacja, alimenty, kontakty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej) gospodarczego (tworzenie i likwidacja spółek, prawo upadłościowe), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy, sprostowania świadectwa pracy itp.), prawa administracyjnego (sporządzanie odwołań,  odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), windykacji należności.

Adwokat Bartosz Karol Rumiński prowadzi Kancelarię Adwokacką w Świdniku koło Lublina jednakże prowadzi sprawy w sądach, prokuraturach i urzędach nie tylko w Świdniku, czy Lublinie, a na terenie całej polski.

Adwokat Bartosz Karol Rumiński prowadzą indywidualną Kancelarię Adwokacką przy ul. Niepodległości 18/37 w Świdniku k. Lublina. Kancelaria znajduje się kilkaset metrów od budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Mecenas Bartosz Karol Rumiński udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne, a także reprezentuje i broni interesów klientów w sprawach z zakresu prawa karnego (obrona oskarżonych, obwinionych i skazanych w tym reprezentacja i doradztwo prawne z zakresu postępowania dotyczącego odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego), prawa cywilnego (w tym o: odszkodowania, spadki, naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebności, egzekucyjne), prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, kontakty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej) gospodarczego (tworzenie i likwidacja spółek, prawo upadłościowe), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.), prawa administracyjnego (sporządzanie odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), windykacji należności

Adwokat Bartosz Karol Rumiński urodził się w Lublinie, ukończył m.in. Wydział Prawa  Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Mecenas prowadzi praktykę adwokacką nie tylko na terenie Lublina – Świdnika czy Lubelszczyzny, ale w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Pomorza Zachodniego.