Prawo pracy

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego oferują kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, na co składa się m.in.:

• reprezentacja sądowa pracodawców;
• reprezentacja sądowa pracowników;
• prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy;
• prowadzenie spraw o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
• dochodzenie należnego wynagrodzenia za pracę;
• obrona interesów i reprezentacja w sprawach o mobbing;
• obsługa pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy;
• doradztwo i prowadzenie sporów w sprawach z zakresu zakazu konkurencji.