Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną szeregu zarówno małych, jak średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Ugruntowana współpraca z Klientami stanowi świadczy o wysokiej jakości wykonywanych usług dla podmiotów gospodarczych.
Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej szerokiemu spektrum przedsiębiorców, których potrzeby są zróżnicowane, co wymaga znacznej elastyczności oraz doświadczenia. Cechy te stanowią fundament w świadczeniu usług Klientom Biznesowym przez prawników Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego. Mając również na uwadze fakt, iż dla każdego przedsiębiorcy każda minuta poświęcona na rozwój biznesu ma ogromne znaczenie, Współpracownicy Kancelarii w kontakcie z Klientem stawiają przede wszystkim na różnorodność środków komunikacji, która ma na celu dostosowanie się do wymagań Klienta Biznesowego. Nadto, dostęp do akt elektronicznych Kancelarii pozwala Przedsiębiorcy na bieżące śledzenie toku postępowania w danej sprawie bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie Kancelarii, czy nawet kontaktu telefonicznego.
Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje:
• bieżącą obsługę prawną obejmującą wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności z zakresu prawa pracy, umów z kontrahentami, procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa itp.
• reprezentację przed sądami powszechnymi i komornikami we wszystkich rodzajach spraw np. o zapłatę, rejestrowych, upadłościowych, dotyczących nieruchomości, związanych z meandrami praw własności intelektualnej itp.),
• reprezentację przed organami administracyjnymi we wszystkich rodzajach sprawach np. dotyczących wydania koncesji i zezwoleń, związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę itp.