Prawo karne

Na gruncie prawa karnego Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego świadczy pomoc osobom, które nie mogą odnaleźć się w trudnych sytuacjach życiowych na tle kryminalnym, gdzie niepewność oraz skomplikowany stan faktyczny często prowadzi do podjęcia pochopnych decyzji, których konsekwencje mogą mieć negatywne skutki w przyszłości. Oferujemy pomoc zarówno osobom podejrzanym czy oskarżonym o popełnienie czynów zabronionych, jak i pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.
Priorytetem dla prawników Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego w sprawach karnych jest zapewnienie Klientowi przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa oraz absolutnego zaufania, które stanowi ważny czynnik w relacji obrońcy z oskarżonym. Nadto, celem jest transparentne przedstawienie Klientowi sytuacji w której się znalazł, co umożliwi całkowite zrozumienie zarówno stanu faktycznego, jak i prawnego dotyczącego konkretnego człowieka.
Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania przed organami ścigania tj. Policją i Prokuraturą oraz reprezentację przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach:
• osób oskarżanych o popełnienie zbrodni, występków, a także obwinionych o popełnienie wykroczeń – w zakresie obrony w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, również w sprawach, które już są w toku,
• osób pokrzywdzonych czynami zabronionymi, w tym także w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia oraz nawiązki w toku postępowania karnego, oraz wnoszenia prywatnego i subsydiarnego aktu oskarżenia,
• osób skazanych – w zakresie obrony w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, dozór elektroniczny).