Prawo rodzinne

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartosza Karola Rumińskiego posiadają rozległe doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań z zakresu prawa rodzinnego. Specyfika tego rodzaju spraw, a przede wszystkie zaangażowanie emocjonalne Stron postępowania zawsze stanowi ogromne wyzwanie w pracy adwokata. Rola pełnomocnika nie sprowadza się wyłącznie do pełnienia funkcji procesowych, które to mają fundamentalne znaczenie, ale często obejmuje również funkcję powiernika do którego Klient musi mieć absolutnie zaufanie.
Zarówno Adwokat Bartosz Karol Rumiński jak i doświadczeni prawnicy Kancelarii gwarantują pełen profesjonalizm w prowadzeniu spraw. Indywidualne podejście do poszczególnej sprawy daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa każdemu Klientowi, które to bezpieczeństwo pozwala na podejmowanie wyważonych oraz racjonalnych decyzji w toku postępowania. Fakt, że Klient posiada możliwość czynnego i rzeczywistego uczestnictwa w postępowaniu, którego jest stroną, jest dla prawników Kancelarii najwyższą wartością.
Zakres usług w gałęzi prawa rodzinnego obejmuje reprezentację i doradztwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz reprezentację na etapie postępowania ugodowego – przedsądowego, w tym postępowań mediacyjnych, na przykład w sprawach: o rozwód lub separację, o unieważnienie małżeństwa, o alimenty, o kontakty z małoletnim, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej i inne.