Prawo karne

Zakres usług w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania przed organami ścigania…

Prawo cywilne

Priorytetem w postępowaniu cywilnym jest ochrona interesów Klienta zarówno w procesie, jak i postępowaniu nieprocesowym…

Prawo pracy

Usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami.

Prawo rodzinne

Reprezentacja i doradztwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz reprezentację na etapie postępowania…

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej szerokiemu spektrum przedsiębiorców.

Prawo administracyjne

Prowadzenia spraw i reprezentowania Klientów przed uprawnionymi organami oraz sądami administracyjnymi…